Brandpreventie

Om bij brand snel en adequaat te kunnen reageren moeten voorzieningen aanwezig zijn. Dit kunnen brandslanghaspels zijn om met water het vuur zo snel mogelijk te kunnen doven, maar dit is niet altijd de juiste wijze. Daarom kunnen wij ook zorgen voor andere brandblusmiddelen als poederblussers, CO2 blussers, blusdekens en zuurstof beperkende installaties. Ook is het van belang om te voorkomen dat bij geval van brand deze kan overslaan naar andere ruimten. Daarom kunnen wij zorgen voor brandwerende (of vertragende) doorvoeringen.