Meet- en regeltechniek

Met meet- en regeltechniek bedoelen we het regelen van het dynamische gedrag van een installatie over een bepaalde tijd. Dit wordt automatisch gedaan aan de hand van metingen in de installatie. Als voorbeeld kan dit de klimaatinstallatie zijn waarbij zowel de warmte- en koude vraag als de toevoer van verse lucht automatisch wordt geregeld aan de hand van temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2 metingen.

Naast het regelen van klimaatinstallaties kunnen natuurlijk ook andere installaties worden beheerd zodat het gehele gebouw in één systeem wordt geregeld, het (G)ebouw (B)eheer (S)ysteem. Door ons ook op afstand te laten meekijken in de installatie kunnen wij er voor zorgen dat de installatie altijd optimaal functioneert en dat wij worden gewaarschuwd bij storingen.

Onze kennis van de werktuigkundige en elektrotechnische installaties stelt ons in staat om u een uitstekend functionerende installatie te garanderen, met optimale werking en energiebeheersing.