Klimaatinstallaties

Een goed en prettig klimaat in een gebouw is essentieel en zal daarom optimaal moeten worden aangelegd en beheerd. Met klimaat bedoelen wij de temperatuur, zowel warmte als koude en de kwaliteit van lucht, CO2 concentratie. Installatie Experts kan zorgen voor een optimale combinatie en werking van een warmte en koude bron en luchtverversing. Hierbij kunnen we gebruik maken van traditionele (HR) CV-installaties in combinatie met mechanische ventilatie maar ook van warmtepompen, luchtbehandelingsinstallaties en warmteterugwinning.