WERKSEGMENTEN

Installatie Experts is actief in veel segmenten, allen met eigen specifieke omstandigheden. Door onze voorbereiding en ervaring kunnen wij deze werkzaamheden voor u uitvoeren zoals gewenst.

 

Retail

Voor retail projecten is het belangrijk om veel bedrijfsstandaarden te implementeren in het voorliggende project en deze in een zeer kort tijdsbestek te kunnen uitvoeren. Uitvoering vindt vaak onder zeer grote tijdsdruk plaats en kan ingedeeld worden in ploegendienst. Installatie Experts is hierop ingesteld.

 

Bedrijfsgebouwen

Installaties in bedrijfsgebouwen zijn vaak zeer specifiek omdat ze alleen voorkomen in het specifieke voorliggend project. Hiervoor wordt van de installateur verwacht dat hij zich kan inleven in de specifieke wensen. Ook door samenwerking met Automation Experts kunnen wij goed anticiperen op industriële installaties.

 

Onderwijs

Onderwijsprojecten zijn over het algemeen langlopend en vragen nauwe afstemming en veel overleg. Een zorgvuldige voorbereiding en intensieve begeleiding zijn hierbij van extra belang. Installatie Experts beschikt over een eigen engineering en tekenkamer om de plannen te kunnen ontwikkelen.

 

Woningbouw

Voor woningbouw is de planning van groter betekenis dan in andere projecten. Er zal in detail gepland moeten worden wanneer welke medewerkers aanwezig dienen te zijn. Doordat we over medewerkers beschikken die op meerdere disciplines inzetbaar zijn kunnen wij beter anticiperen op de planning en de eventuele aanpassingen hierin. Voor woningbouwprojecten is ook een nauwere afstemming op bouwkundige werkzaamheden nodig (bijvoorbeeld bij prefab-, giet-, en tunnelbouw).

 

Zorg

Zorgprojecten zijn over het algemeen langlopend en vragen nauwe afstemming en veel overleg voor de specifieke situatie. Een zorgvuldige voorbereiding en intensieve begeleiding zijn hierbij van extra belang. Comfort in gebruik van installaties is nog meer van belang dan bij andere werksegmenten. Installatie Experts beschikt over een eigen engineering en tekenkamer om de plannen te kunnen ontwikkelen.

 

Duurzaam

Duurzame installaties vragen veel kennis van de installaties en innoverend vermogen. Van ontwerpers en engineers vraagt het een bredere en dieper inzet om af te wijken van alles wat al jaren wordt toegepast en vertrouwd is. De uitdaging is installaties toe te passen die zo weinig mogelijk van onze planeet vergen, zowel energetisch als milieu belastend. We werken aan installaties welke over het gehele jaar berekend geen energie afname hebben van het openbaar net en de energie zelf opwekken zonder het milieu te belasten met restanten of uitstoot van gassen.

 

Renovatie

Duurzame gebouwen welke al jaren in gebruik zijn kunnen hun functie hebben verloren of niet meer aan de laatste eisen voldoen. In dergelijke gevallen kan een bestaand gebouw opnieuw ingedeeld of aangepast worden. De installaties zullen, met zo veel moeilijk hergebruik van de bestaande situatie, worden aangepast en/of gemoderniseerd. Als voorbeeld kan de verlichting en verwarmingsinstallatie vervangen worden terwijl de bijbehorende installatie intact blijft.

 

Beheer en Onderhoud

Nadat een installatie is opgeleverd en in gebruik is genomen is beheer en onderhoud noodzakelijk. Voor de verschillende installaties zal dit telkens anders zijn. Zo is bijvoorbeeld voor inspectie van een inbraakbeveiliging één keer per jaar over het algemeen voldoende, maar moeten voor brandmeldinstallaties maandelijks acties worden uitgevoerd. Ook zijn (externe) inspecties door gekwalificeerde personen of geaccrediteerde bedrijven in vele gevallen noodzakelijk. Installatie Experts kan alle beheer en onderhoud aan de installaties verzorgen. Mocht er ondanks alle zorg alsnog iets mis gaan, dan is onze eigen storingsdienst altijd op ons hoofdnummer beschikbaar om te helpen.